Boże Narodzenie 2020

Kategoria: Aktualności

„Albowiem Dziecię nam się narodziło,

Syn został nam dany,

na Jego barkach spoczęła władza.

Nazwano Go imieniem:

 Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,

Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,5)

 

Kochani Parafianie, Goście i Sympatycy naszej Parafii!

            Zewsząd słyszymy, że obecne święta Uroczystości Narodzenia Pańskiego będą inne, będą trudne. Trud będący brakiem możliwości szerszych rodzinnych spotkań w czasie szalejącej w świecie pandemii skłania nas do „inności”. Jak by Bóg chciał nam pokazać, że czasem brak może stać się największym darem!

            Niech zatem te święta będą inne, niech nie będą magiczne, ale święte- przepełnione obecnością Boga rodzącego się pośród nas.

            Jako duszpasterze ogarniamy Was naszą modlitwą i życzeniami. Życzymy Wam serca prostego, które mieli ubodzy betlejemscy pasterze klęcząc przy żłobie; wiary i wytrwałości Mędrców przemierzających niebezpieczeństwo dalekiej podróży, by ujrzeć Zbawiciela; siły i pokory, z jaką święty Józef przyjmował tajemnicę Mesjasza w swoim domu oraz prostego zachwytu Miłością, który wypełnił serce Maryi. Niech inność tych świąt w każdym z nas sprowokuje tęsknotę pójścia za Gwiazdą Ewangelii, by spotkać Jezusa, Który niech stanie się najcenniejszym Skarbem tych dni!

            Wyrażamy jednocześnie wdzięczność wszystkim, który w czasie pandemii okazują wszelkie wsparcie i wyrazy życzliwości wobec naszej Parafii. Szczególnie dziękujemy uczestnikom tegorocznych Rorat, a zwłaszcza dzieciom! Dziękujemy także wszystkim dobrodziejom zaangażowanym w tegoroczne dekoracje. W Waszej intencji będziemy modlić się dzisiejszego wieczoru podczas Mszy Świętej Pasterskiej dla dzieci o godz. 22.00. Zapraszamy także do wspólnej modlitwy podczas „Pasterki”, którą tradycyjnie będziemy celebrować o północy.

Proboszcz: Ks. Mariusz Wincewicz

Wikariusze: ks. Zbigniew Kominek, ks. Jacek Maroszek, ks. Daniel Reguła

Rezydent: ks. kan. Leon Czerwiński 

Odsłony: 550