Historia Parafii

Starania o utworzenie nowej parafii i budowę Kościoła na osiedlu Podgóry w Pionkach rozpoczął w 1981 roku ks. Wacław Krzysztofik, proboszcz Parafii p.w. św. Barbary w Pionkach. 11 XI 1982 roku ks. Bp Edward Materski poświęcił krzyż i plac pod budowę kościoła. Kaplica drewniana została zbudowana w 1983 r., poświęcił ją ks. bp Stanisław Sygnet. Systematyczne duszpasterstwo rozpoczęło się 20 kwietnia 1983 r., w czasie uroczystości nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Parafia została erygowana przez ks. bpa Edwarda Materskiego 1 stycznia 1984 r., jej pierwszym proboszczem został mianowany ks. Leon Czerwiński. W 1984 roku zbudowano tymczasową plebanię i wikariat oraz salki katechetyczne. Budowę murowanej trójnawowej świątyni rozpoczęto w 1985 roku wg. projektu architektów: Olgierda Jagiełło, Jerzego Szczepanika- Dzikowskiego, Jacka Laskowskiego i konstruktora Piotra Pachowskiego. Kościół dolny został poświęcony 3 maja 1987 r. natomiast kościół górny w 1997 roku. Świątynia była dedykowana przez bpa Henryka Tomasika 29 listopada 2009 roku.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg