Ogłoszenia-10.10.2021

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 1. Przeżywamy kolejny Dzień Papieski pod hasłem: Nie lękajcie się!, dziękując za osobę św. Jana Pawła II, za jego przykład i świadectwo miłości do Boga, ale też do każdego człowieka bez względu na to kim i jaki jest. Przed kościołem można złożyć ofiary do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która realizuje program stypendialny skierowany do uzdolnionej młodzieży z małych miast i wsi.
 2. Rozpoczynamy dziś IV Pionkowskie Dni Kultury Chrześcijańskiej:
  o godz.12.15 Msza św. inaugurująca i koncert Święci w wykonaniu Marcina Stycznia.

-w poniedziałek o godz. 19.00 koncert muzyki sakralnej i organowej.

-w środę ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie – rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 18.00. Będzie nam towarzyszyła orkiestra dęta Boni Angeli.

-w czwartek na Mszy św. o godz. 18.00 chcemy dziękować za osobę bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Po nabożeństwie różańcowym w sali parafialnej film: Moc Prymasa Tysiąclecia i spotkanie z twórcami filmu.

-w piątek o godz. 19.00 spektakl Oblubieniec jest to misterium o św. Józefie.

-w sobotę na godz. 11.00 zapraszamy dzieci do sali parafialnej do udziału w warsztatach plastycznych.

-następną niedzielę będziemy przeżywali z misjonarzami ze Stowarzyszenia Misjonarzy Afrykańskich oraz z koncertem kapeli góralskiej Góralska Hora o godz. 9.30.

Szczegółowy plan znajdziemy na plakatach i stronie internetowej. Dziękujemy też wszystkim, którzy włączyli się w organizację tych dni: Parafianom, Urzędowi Miasta Pionki, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, Powiatowemu Instytutowi Kultury oraz tym, którzy obieli patronat honorowy i medialny: ks. Bp Markowi Solarczykowi, Starostwu Powiatowemu, Redakcji Gościa Niedzielnego Radom, Kurierowi Pionkowskiemu i Radio Plus Radom.

 1. 15 października w piątek będziemy przeżywać Dzień Dziecka Utraconego - poświęcony pamięci wszystkich zmarłych dzieci. Zwraca uwagę na rodziców, którzy przeżyli niewyobrażalną tragedię jaką jest śmierć dziecka. Wasze dzieci są włączone do świętych dzieci Bożych i orędują za Wami w niebie. Zapraszamy w tym dniu na Mszę św. o godz. 18.00 i do modlitwy różańcowej wszystkich rodziców, którzy przeżyli śmierć dziecka wraz z całymi rodzinami i wszystkich ceniących wartość życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.
 2. W sobotę parafialny Dzień Adoracji Najświętszego Sakramentu, program:

     6.30 Msza św. i po niej litania do Najświętszego Sakramentu (kaplica)

     9.30 Msza św. i Koronka do Bożego Miłosierdzia (kaplica)

    17.30 Nabożeństwo Różańcowe (kościół)

 1. Młodzież parafii i dekanatu zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 19.00 na APEL MŁODYCH, który będziemy przeżywali pod hasłem Bóg jest Miłością.
 2. Od jutra w kancelarii i zakrystii przyjmujemy na Wypominki roczne i półroczne za zmarłych oraz na wypominki jednorazowe. Kartki na wypominki jednorazowe mamy wyłożone na stoliku z prasą.
 3. Dziękujemy za pomoc w sprzątaniu parafianom z Mickiewicza 43 i 45 i złożoną ofiarę. W sobotę 16 października od godz. 14.00 o posprzątanie kościoła prosimy wierzące rodziny z bloku Mickiewicza 41.
 4. Zachęcamy do nabycia Gościa Niedzielnego.
 5. Niech Boże błogosławieństwo będzie umocnieniem dla wszystkich jubilatów i solenizantów tego tygodnia, by pokój i radość gościła w Waszych sercach.
 • dr.jpg
 • ekai_tonalne2.jpg
 • episkopat.jpg
 • gosc-niedzielny2.jpg
 • plus2.jpg