Msze święte

Niedziela i Uroczystości:
6.30 ; 8.00 ; 9.30 ; 11.00 ;

12.15, 18.00

Dni powszednie:

6.30, 17.00, 18.00

Święta zniesione:
6. 30 ; 9.30 ; 17.00, 18.00

Nabożeństwa okresowe: 17.30
Nabożeństwa w Wielkim Poście:

Droga krzyżowa dla dzieci - 17.30;

Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych - 18.30;

Gorzkie żale: 17.15

 

Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek i piatek w godz. 7.00-7.45

oraz 18.30-19.001 2 facebook download png

Orędzie Wielkanocne Papieża Franciszka 2020

Papież w orędziu wielkanocnym: darujcie długi, wprowadzajcie pokój

 

„Wielkanoc to nie czas obojętności, egoizmów, podziałów, zapomnienia. Pozwólmy, aby Jezus zwyciężył w naszych sercach, rozproszył ciemności naszej biednej ludzkości i wprowadził nas do swego chwalebnego dnia, który nie zna zmierzchu” – mówił Papież w orędziu wielkanocnym. Wyraził swą bliskość z osobami dotkniętymi w jakikolwiek sposób pandemią koronawirusa oraz zaapelował o zawieszenie broni i darowanie długów krajom najbiedniejszym.
 

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

         Franciszek podkreślił, że zmartwychwstanie Chrystusa nie jest magicznym zaklęciem, dzięki któremu znikają problemy. To zwycięstwo miłości nad złem, ale nie niwelujące cierpienia i śmierci. Nie zapominajmy więc, że Zmartwychwstały jest Ukrzyżowany, na Swoim ciele ciągle nosi nieusuwalne rany.

         Odnosząc się do dramatycznej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa wyraził swą bliskość ze wszystkimi, którzy zostali nim w jakikolwiek sposób dotknięci. Życzył, aby Zmartwychwstały dał siłę i nadzieję lekarzom i pielęgniarkom, którzy dają świadectwo troski i miłości bliźniego. Wskazał, że wraz z nimi na pierwszej linii troski o człowieka są także wszyscy, którzy zapewniają podstawowe usługi niezbędne do współżycia społecznego.

         Papież wyraził swą troskę o wszystkich tych, którzy już dziś boją się o swoją przyszłość. Zachęcił, aby rządzący jeszcze bardziej zaangażowali się na rzecz dobra wspólnego i zapewnili niezbędne środki do prowadzenia godnego życia.

         Franciszek podkreślił, że Wielkanoc nie jest czasem na obojętność. Dlatego szczególną troską należy objąć ubogich, uchodźców, bezdomnych. Niech nie czują się sami.

Papież: rozluźnijcie sankcje, darujcie długi

„Biorąc pod uwagę te okoliczności, niech zostaną rozluźnione również sankcje międzynarodowe, uniemożliwiające krajom, do których są adresowane, udzielenie odpowiedniego wsparcia swoim obywatelom – stwierdził Ojciec Święty. – Postawmy wszystkie państwa w sytuacji umożliwiającej zaspokojenie największych potrzeb chwili obecnej, zmniejszając, a nawet umarzając dług ciążący na budżetach krajów najbiedniejszych.“

         Papież wskazał, że czas zmartwychwstania Jezusa nie jest także okazją do hołdowania egoizmom. W tym duchu wezwał Europę do solidarności, tej, która pozwoliła jej się odrodzić po tragedii II wojny światowej, „Nie ożywiajcie ducha rywalizacji, ale niech wszyscy uznają się za część tej samej rodziny i wzajemnie się wspierają” – apelował Franciszek. Wezwał również do rezygnacji z wszelkich podziałów.

Papież: przestańcie handlować bronią, zakończcie wojny

„Niech Chrystus będący naszym pokojem oświeci wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za konflikty, aby mieli odwagę przyłączyć się do apelu o globalne i natychmiastowe zawieszenie broni we wszystkich zakątkach świata. Nie jest to czas na dalsze wytwarzanie i handel bronią, wydawanie ogromnych kapitałów, które powinny być wykorzystywane na leczenie ludzi i ratowanie życia – przestrzegał Ojciec Święty. – Niech to będzie natomiast czas, by wreszcie zakończyć długą wojnę, która zbroczyła krwią Syrię, konflikt w Jemenie i napięcia w Iraku, a także w Libanie. Niech będzie to czas, kiedy nareszcie Izraelczycy i Palestyńczycy wznowią dialog, by znaleźć stabilne i trwałe rozwiązanie, które pozwoli obu stronom żyć w pokoju. Niech ustaną cierpienia mieszkańców wschodnich regionów Ukrainy. Niech zostanie położony kres atakom terrorystycznym, które dotykają wiele niewinnych osób w różnych krajach Afryki.“

         W swoim orędziu wielkanocnym Papież nie zapomniał także o tych, którzy przeżywają poważne kryzysy humanitarne.

Papież: niech Pan ogrzeje serca uchodźców i przesiedleńców

„Niech Pan życia okaże się bliski mieszkańcom Azji i Afryki przeżywającym poważne kryzysy humanitarne, jak w prowincji Cabo Delgado w północnym Mozambiku. Niech ogrzeje serca wielu osób będących uchodźcami i przesiedlonymi z powodu wojny, suszy i głodu. Nich zapewni ochronę wielu migrantom i uchodźcom, z których wielu to dzieci żyjące w nieznośnych warunkach, zwłaszcza w Libii i na granicy grecko-tureckiej. Niech pozwoli w Wenezueli na osiągnięcie konkretnych i bezzwłocznych rozwiązań, mających na celu umożliwienie międzynarodowej pomocy dla ludności cierpiącej z powodu poważnej sytuacji politycznej, społeczno-gospodarczej i zdrowotnej.“

         Po wygłoszeniu orędzia wielkanocnego Ojciec Święty udzielił miastu i światu błogosławieństwa Urbi et Orbi. Ze względu na pandemię uczynił to nie z loggi bazyliki watykańskiej, ale wewnątrz tej monumentalnej świątyni.