Msze święte

Niedziela i Uroczystości:
6.30 ; 8.00 ; 9.30 ; 11.00 ;

12.15, 18.00

Dni powszednie:

6.30, 17.00, 18.00

Święta zniesione:
6. 30 ; 9.30 ; 17.00, 18.00

Nabożeństwa okresowe: 17.30
Nabożeństwa w Wielkim Poście:

Droga krzyżowa dla dzieci - 17.30;

Droga krzyżowa dla młodzieży i dorosłych - 18.30;

Gorzkie żale: 17.15

 

Kancelaria Parafialna czynna: 

poniedziałek, wtorek, czwartek i piatek w godz. 7.00-7.45

oraz 18.30-19.001 2 facebook download png

Legion Maryi

Legion Maryi jest katolickim ruchem apostolstwa świeckich, działającym pod duchowym przewodnictwem kapłanów. Legion ma pomagać Maryi w doprowadzaniu wszystkich dusz do Chrystusa; ma być armią, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję. Patronką ruchu jest Maryja Niepokalana. Legioniści dcierają do wierzących i niewierzących, wspierają ich duchowo, pomagają im pogłębić wiarę, szerzą kult Matki Bożej. Naśladują Maryję i podejmują się każdego zadania, będącego walka o dusze. Ich najważniejszym celem jest ewamgelizacja.

Eucharystia, Różaniec i modlitwy legionowe to ich codzienne praktyki religijne. Członkami Legionu Maryi są ludzie świeccy, którzy realizują Chrystusowy nakaz: "głoszenia Eangelii wszelkiemu stworzeniu". Włączają się oni w pracę Kościoła podkreslając tym samym, że każdy ochrzczony Kościół stanowi. 

Członkami Legionu może być każdy, kto jest świadomy swojego miejsca w Kościele Katolickim, niezależnie od wieku, wykształcenia, wykonywanego zawodu czy posiadanej wiedzy religijnej. Każdy może dać innym świadectwo swojej wiary.

Istnieją dwa rodzaje członkowstwa w Legionie: Członkowie aktywni i pomocniczy. Praca członków aktywnych polega na docieraniu do coraz szerszych kręgów ludzi, niesieniu im wsparcia duchowego, ułatwianiu kontaktu z kapłanem. Natomiast członkowie pomocniczy mają obowiązek modlitwy w intencji rozwoju Legionu Maryi i uczestniczenia w zebraniach raz w miesiącu. Formacji w duchu legionowej świętości służą cotygodniowe zebrania.

W naszej parafii Legion Maryi powstał 16 kwietnia 2010 roku, kiedy to cztery osoby po wcześniejszym odbyciu trzymiesięcznej formacji prowadzonej przez Annę Palczewską oraz Halinę i Zbigniewa Zgierskich- legionistów z Lublina, złożyły przyrzeczenia. Utworzono także Prezydium Legionu Maryi p.w. NMP Królowej Polski . Pierwszym opiekunem duchowym został ks. kan. Leon Czerwiński. Legion powoli się rozwija i obecnie liczy 11 członków aktywnych i 15 członków wspierających. Od września 2018 r. nowym opiekunem duchowym decyzją ks. Proboszcza Mariusza Wincewicza został wikariusz- ks. Jacek Maroszek. Legioniści podejmuja działania na rzecz Parafii: apostolat modlitwy, udział w codziennych Mszach Świętych, Adoracjach, Nabożeństwach, Kołach Żywego Różańca, Różach Różańcowych Rodziców za dzieci, modlitwie za kapłanów- tworzenie Margaretek. Apostolat czynu w parafii to dbanie o kwiaty w Kościele, sprzatanie kościoła i otoczenia, pomoc w bibliotece parafialnej i innych posług zleconych przez Księdza Opiekuna. Legioniści otaczają opieką osoby niepełnosprawne, starsze i chore w otoczeniu. Systematycznie w każdą niedzielę o godz. 15.00 członkowie Legionu odwiedzają samotną osobę niepełnosprawną, a także działają na rzecz Stowarzyszenia Niepełnosprawnych. Docierają do ludzi poprez rozdawanie pracy katolickiej: "Dobre nowiny", Cudownych Medalików, Różańców, itp., na prośbę rodziny podejmuja modlitwę przy trumnie osoby zmarłej.

Prezydium Legionu Maryi w Parafii NMP Królowej Polski od 2014 roku  podlega Kurii Legionu Maryi Matki Kościoła "Totus tuus" w Radomiu. Opiekunem Kurii jest ks. Krzysztoł Wabik. W Legionie obchodzone jest święto patronane połączone z rocznicą powstania w ostatni piątek kwietnia podczas wieczornej Eucharystii, na które są zaproszeni wszyscy legioniści Kurii z Opiekunami. Uczestnictwo w corocznym Acies- odnowieniu przyrzeczeń legionowych w dniu 25 marca w święto Zwiastowania NMP. Swoją modlitwą legioniści obejmuja także dzieci nienarodzone. Organizują także doroczną pielgrzymkę legionową do tronu Matki Bożej w Częstochowie w drugą sobotę miesiąca- zjazd ogólnopolski legionistów, biorą także udział w rekolekcjach legionowych i dniach skupienia, ubogacają swoje życie duchowe pod przewodnictwem Kapłanów.

Spotkania Legionu Maryi odbywają się w czwartek o godz. 16.30 w sali parafialnej.