Msze święte

Niedziela i Uroczystości:
6.30 ; 8.00 ; 9.30 ; 11.00 ;

12.15, 18.00*

Dni powszednie:

6.30, 17.30**, 18.00*

Święta zniesione:
6. 30 ; 9.30 ; 18.00*

Nabożeństwa okresowe:
Dni powszednie: 18.30***
Niedziela i uroczystości: 17.30***

LEGENDA:
*W OKRESIE WAKACJI O GODZ. 19.00
**Z WYJĄTKIEM SOBÓT, CZASU KOLĘDY ORAZ dn. 1.07- 31.08 
*** LIPIEC I SIERPIEŃ O GODZ. 18.30

1 2 facebook download png

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Charakterystyka Ruchu Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994) oraz grupy osób świeckich, którzt utworzyli w 1985 roku w Warszawie- w oparciu o kierownictwo duchowe- pierwszą wspólnotę ewangelizacyjną.

Obecnie w Polsce RRN działa w 25 diecezjach. Na szczeblu ogólnopolskim w 2013 roku RNN przyjął przewidzianą przez Prawo Kanoniczne formę prywatnego stowarzyszenia wiernych o nazwie Stowarzyszenie Ogólnopolskie Ruch Rodzin Nazaretańskich. Stowarzyszenie ogólnopolskie podlega Konferencji Episkopatu Polski, która działa przez Biskupa delegata d.s. RRN. Funkcje te od marca 2010 roku sprawuje bp Andrzej Siemieniewski z Wrocławia. Podstawy funkcjonowania i duchowości Ruchu zostały opisane w statucie zatwierdzonym przez Konferencję Episkopatu Polski w czerwcu 2013 roku.

W każej diecezji RRN kieruje mianowany przez Biskupa kapłan- moderator z pomocą animatorów świeckich. Grupy Ruchu działają przy parafiach pod opieka Proboszcza lub wyznaczonych przez niego kapłanów. Grupa wraz z Księdzem opiekunem ks. Jackiem Maroszkiem uczestniczy w:

- cotygodniowym spotkaniu;

- raz w miesiącu w diecezjalnym dniu skupienia;

- w okresie wielkopostnym i adwentowym w jednodniowych rekolekcjach;

- w pierwszą sobote po Wielkanocy w Międzynarodowej Pielgrzymce do Częstochowy;

- w ostatnia sobotę przed adwentem w ogólnopolskim Dniu Skupienia w Częstochowie.

Członkowie Ruchu wpatrzeni są ww wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pragną oni naśladować jej świętość, która realizuje sie w codzienności przeżywanej z Bogiem i w braterskiej wspólnocie. Żyć duchowością RRN to dążyć do zjednoczenia z Chrystusem przez komunię z Maryją.

Spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbywają się we wtorek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej w sali parafialnej.

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg