Msze święte

Niedziela i Uroczystości:
6.30 ; 8.00 ; 9.30 ; 11.00 ;

12.15, 18.00*

Dni powszednie:

6.30, 17.30**, 18.00*

Święta zniesione:
6. 30 ; 9.30 ; 18.00*

Nabożeństwa okresowe:
Dni powszednie: 18.30***
Niedziela i uroczystości: 17.30***

LEGENDA:
*W OKRESIE WAKACJI O GODZ. 19.00
**Z WYJĄTKIEM SOBÓT, CZASU KOLĘDY ORAZ dn. 1.07- 31.08 
*** LIPIEC I SIERPIEŃ O GODZ. 18.30

1 2 facebook download png

DZIEŃ SKUPIENIA dla dorosłych należących do grup i wspólnot parafialnych

W dniu Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie 25.03.2019 od godz. 15 odbył się Wielkopostny Parafialny Dzień Skupienia dla Grup i Stowarzyszeń Dorosłych działających w Naszej Parafii. Tematem przewodnim był „Pan Jezus Miłosierny Naszym Przyjacielem”. W wielkim skupieniu pod przewodnictwem ks. Marcina adorowaliśmy Najświętszy Sakrament. Modlitwy, konferencje i pieśni zbliżały nas do Miłosiernego Pana. Konferencje uświadomiły Nam, że przyjaźń to dwustronna relacja, szczerość, wzajemny szacunek, zrozumienie obu stron. Przyjaciele przeżywają wspólne chwile, zawsze mogą na Siebieliczyć w radościach i smutkach zgodnie z przykazaniem Bożym: „przykazanie nowe daje Wam byście się wzajemnie miłowali , jak Ja Was umiłowałem”. Trzeba mieć szeroko otwarte serce dla Boga i wszystkich ludzi. Serce ,które kocha tylko przyjaciela to miłość partykularna, trzeba kochać każdego człowieka. Cisza i kontemplacja pozwoliły uwielbiać Pana i zapomnieć o codziennych troskach. Pełni głębokich przeżyć duchowych uczestniczyliśmy w Eucharystii ofiarowanej za rodziców dzieci zagrożonych aborcją i za dusze w Czyśćcu cierpiące. Duża grupa osób złożyła przyrzeczenie i podjęła modlitwę duchowej adopcji dziecka poczętego. Wdzięczni Panu Jezusowi Naszemu Przyjacielowi i Wszystkim Przyjaciołom modlącym się wspólnie pełni wiary, nadziei i miłości wróciliśmy do codzienności, trzeba było być żeby przeżyć.
  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg