Msze święte

Niedziela i Uroczystości:
6.30 ; 8.00 ; 9.30 ; 11.00 ;

12.15, 18.00*

Dni powszednie:

6.30, 17.30**, 18.00*

Święta zniesione:
6. 30 ; 9.30 ; 18.00*

Nabożeństwa okresowe:
Dni powszednie: 18.30***
Niedziela i uroczystości: 17.30***

LEGENDA:
*W OKRESIE WAKACJI O GODZ. 19.00
**Z WYJĄTKIEM SOBÓT, CZASU KOLĘDY ORAZ dn. 1.07- 31.08 
*** LIPIEC I SIERPIEŃ O GODZ. 18.30

1 2 facebook download png

Dokument Penitencjarii Apostolskiej

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

czyli najwyższy sąd kościelny Kościoła rzymskokatolickiego

w związku z ogłoszonym przez papieża Franciszka rokiem św. Józefa,

          Udziela daru specjalnych Odpustów z okazji Roku Jubileuszowego na cześć Świętego Józefa, zarządzonego przez Papieża Franciszka dla godnego uczczenia 150. rocznicy dnia, w którym Święty Józef został ogłoszony Patronem Kościoła Katolickiego.

          Dziś upływa 150 lat, od kiedy błogosławiony Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

          Celem utrwalenia ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Jego Świątobliwość Papież Franciszek postanowił, aż do dnia 8 grudnia 2021, będzie obchodzony Specjalny Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

          A zatem niech wszyscy wierni, poprzez modlitwy i dobre czyny, z pomocą Świętego Józefa, Opiekuna Świętej Rodziny z Nazaretu, starają się uzyskać pociechę i ulgę w ciężkich ludzkich utrapieniach, które dręczą współczesny świat.

          Aby wypełnić ten upragniony cel, najwyższą pomocą będzie dar Świętych Odpustów, które Penitencjaria Apostolska chętnie rozszerza na Rok Świętego Józefa zgodnie z wolą Jego Świątobliwości Papieża Franciszka.

          Udziela się Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami tzn. sakramentalna spowiedź św., Komunia eucharystyczna, modlitwa zgodna z intencjami Ojca Świętego, oraz oderwanie się w duchu od wszelkiego grzechu, wiernym, którzy uczestniczyć będą w Roku Świętego Józefa w okolicznościach i na sposoby określone przez Stolicę Apostolską.

Udziela się zatem odpustu zupełnego wszystkim,

-   którzy przez co najmniej pół godziny będą rozważać Modlitwę Pańską lub wezmą udział w jednym pełnym dniu skupienia, zawierającym rozważanie o Świętym Józefie.

  • Którzy na wzór Świętego Józefa odkrywają wartości ciszy, roztropności i uczciwości w wypełnianiu swoich obowiązków spełnią uczynek miłosierdzia względem ciała lub względem duszy.

-     którzy za świętym Józefem opiekunem Świętej Rodziny z Nazaretu, oblubieńcem Najświętszej Maryi Panny i prawnym ojcem Jezusa, odmawiać będą Różaniec Święty w rodzinach i pomiędzy narzeczonymi.

-  którzy powierzać będzie codziennie swoją działalność opiece Świętego Józefa, a także każdemu wiernemu, wzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie, oraz aby praca wszystkich ludzi była bardziej godna.

-   którzy odmawiać będą Litanię do Świętego Józefa, lub też jakąś inną modlitwę do Świętego Józefa, w intencji Kościoła prześladowanego od wewnątrz i od zewnątrz oraz w intencji ulżenia wszystkim chrześcijanom, którzy cierpią prześladowania wszelkiego rodzaju.

          Ponadto, celem potwierdzenia powszechności patronatu Świętego Józefa w Kościele, poza wspomnianymi wyżej okolicznościami, Święta Matka Kościół udziela odpustu zupełnego wiernym, którzy odmówią dowolną prawnie zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa, np. „Do Ciebie, Święty Józefie”, szczególnie w dniach 19 marca i 1 maja, w Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, 19 dnia każdego miesiąca i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego Świętego w tradycji łacińskiej.

          W obecnej sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa, pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością Bogu boleści i niedogodności własnego życia.

          Dla duszpasterskiego ułatwienia w otrzymaniu łaski Bożej poprzez władzę kluczy Kościoła, Penitencjaria Apostolska prosi zatem usilnie, aby wszyscy kapłani, ofiarnie i wielkodusznie poświęcali się sprawowaniu sakramentu pokuty oraz często zanosili Komunię Świętą do chorych.

Niniejszy Dekret jest ważny na Rok Świętego Józefa.

Sporządzono w Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, dnia 8 grudnia 2020.

Mauro Kard. Piacenza   -   Penitencjarz Większy

  • dr.jpg
  • ekai_tonalne2.jpg
  • episkopat.jpg
  • gosc-niedzielny2.jpg
  • plus2.jpg